fbpx Emilia Monika Brzezicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Emilia Monika Brzezicka

Emilia Monika Brzezicka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2021 roku

magister Biologii

Emilia Monika Brzezicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budowa i rozwój gametofitu żeńskiego u wybranych przedstawicieli rodzaju Sedum (Crassulaceae)”

„Structure and the female gametophyte development in some representatives of the genus Sedum (Crassulaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Krystyna Musiał, prof. UJ - Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Wydział Biologii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS – Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyplom nr 4669.


Gdańsk, 28 czerwca 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstarct161.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie168.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja_prof_K_Musiał754.62 KB
PDF icon Recenzja_dr_hab_E_Szczuka1.51 MB
Data publikacji: poniedziałek, 11 lipca 2016 roku, 8:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 lipca 2021 roku, 8:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz