fbpx Studenckie Koła Naukowe | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA

Przewodniczący:
Jowita Nowakowska-Gołacka
Opiekun pomocniczy:

Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")

Prezes:
Paulina Mach
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/skneden

E-mail Koła: skneden1@gmail.com

Logo Studenckiego Koła Naukowego "Edukacja de novo" ("EDEN")

Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej

Przewodniczący:
Martyna Ciesielska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.biochemia.ug.edu.pl/?page_id=51

E-mail Koła: sknbioch@gmail.com

SKN Biochemiczne

Studenckie Koło Naukowe Botaniczne

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Przewodniczący:
Łucja Ptach
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.ktriop.bio.ug.edu.pl/kolo

E-mail Koła: zioloug@gmail.com

Logo Studenckiego Koła Naukowego Botanicznego

Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Katarzyna Borzym
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:
Logo Studenckiego Koła Naukowego Chiropterologicznego

Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"

Katedra Ekologii Roślin

Przewodniczący:
Weronika Piechota
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.ker.biology.ug.edu.pl/pages/pl/kolo-naukowe.php

Logo Studenckiego Koła Naukowego Ekologów Roślin "Littorella"

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

Pracownia Cytologii i Embriologii Roślin

Przewodniczący:
Lidia Banaszczyk
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

  • mgr Michał Starke

Adres strony WWW: http://www.explantatus.ug.edu.pl

SKN Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

Studenckie Koło Naukowe Entomologii

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Przewodniczący:
Cecylia Barabasz
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

  • mgr Beata Bieszczad

Adres strony WWW: Studenckie Koło Naukowe Entomologii UG

E-mail Koła: sknento@gmail.com

SKN Entomologii

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.homunculus.ug.edu.pl

E-mail Koła: homunculus@ug.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów

Studenckie Koło Naukowe Genetyczne

Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki

Przewodniczący:
Sonia Gendera
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://pl-pl.facebook.com/SNKGenetyczneUG/

Logo Studenckiego Koła Naukowego Genetycznego

Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód

Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki

Przewodniczący:
Kamil Reginia
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:
SKN Hydrobiologii i Ochrony Wód

Studenckie Koło Naukowe Molekuła

Katedra Biologii Molekularnej

Przewodniczący:
Barbara Kobus
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/molekulaug

SKN Molekuła

Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Wojciech Wesołowski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://pl-pl.facebook.com/kosuggda/

E-mail Koła: kos.ug.gda@gmail.com

Logo Studenckiego Koła Naukowego Ornitologicznego "Kos"