fbpx Agata Drywa | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agata Drywa

Agata Drywa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2016 roku

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Molekularnej i Farmaceutycznej

Agata Drywa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w dzikich i hodowlanych populacjach troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w Polsce: zróżnicowanie w czasie i przestrzeni”

„Single Nucleotide Polymorphisms in Polish Wild and Hatchery Populations of Sea Trout (Salmo trutta m. trutta): Differentiation in Space and Time”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Promotor pomocniczy: dr Anna Wąs
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. IRŚ, dr hab. inż. Piotr Łukasz Dębowski

Dyplom nr 4019.


Gdańsk, 31 marca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract52.6 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie126.92 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:37
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 7:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz