fbpx Anna Katarzyna Buczma | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Katarzyna Buczma

Anna Katarzyna Buczma

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Anna Katarzyna Buczma

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na straty w lęgach kormorana Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich”

„Factors affecting breeding losses of Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis and Grey Heron Ardea cinerea in Katy Rybackie colony”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Jan Stempniewicz

Promotor pomocniczy: dr Michał Goc
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, dr hab. Robert Piotr Gwiazda, prof. IOP PAN

Dyplom nr 4159.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract129.45 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie130.84 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 8:38
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 11:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz