fbpx Postępowania habilitacyjne | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Imię i nazwisko Tytuł osiągnięcia Recenzenci Załączniki
Anna Iglikowska "Czynniki kształtujące bioakumulację pierwiastków chemicznych w szkieletach morskich bezkręgowców w Arktyce" PDF icon 1_wniosek_przewodni_ai.pdf
PDF icon 3_autoreferat_ai_eng.pdf
Barbara Kędzierska "Molekularne podstawy regulacji ekspresji genów i mechanizmu specyficzności pomiędzy homologicznymi systemami toksyna-antytoksyna z bakterii Escherichia coli i Enterococcus faecium" prof. dr hab. Adam Kaznowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Małgorzata Łobocka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Benedykt Władyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
PDF icon bk_wniosek_przewodni_z_podpisem.pdf
PDF icon bk_zal_3_selfpresentation_signed.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_barbara_kedzierska.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_barbary_kedzierskiej.pdf
Joanna Święta-Musznicka "Naturalne uwarunkowania i konsekwencje przyrodnicze rozwoju osadnictwa na terenie Gdańska (V-XV w.) w oparciu o dane paleoekologiczne z miejskich stanowisk archeologicznych" dr hab. Monika Dering, Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

dr hab. Anna Hrynowiecka, Państwowy Instytut Geologiczny

dr hab. Magdalena Moskal-Del Hoyo, Instytut Botaniki PAN
PDF icon wniosek_przewodni_pl.pdf
PDF icon joanna_swieta-musznicka_-_recenzja_prof_dering.pdf
PDF icon joanna_swieta-musznicka_-_recenzja_prof_hrynowiecka.pdf
PDF icon joanna_swieta-musznicka_-_recenzja_prof_litynska-zajac.pdf
PDF icon joanna_swieta-musznicka_-_recenzja_prof_moskal-del_hoyo.pdf
PDF icon zalacznik_3b_summary_of_professional_accomplishments.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_joanny_swietej-musznickiej.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_joanny_swietej-musznickiej.pdf
Mateusz Mirosław Ciechanowski "Preferencje siedliskowe nietoperzy w mozaikowym, przekształconym antropogenicznie krajobrazie" prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anetta Borkowska, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Mirosław Jurczyszyn Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Lesiński, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
PDF icon wniosek_dr_mateusz_ciechanowski.pdf
PDF icon recenzja_prof_kozakiewicz.pdf
PDF icon recenzja_prof_borkowska.pdf
PDF icon recenzja_prof_lesinski.pdf
PDF icon self-presentation_dr_mateusz_ciechanowski.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_m_ciechanowski.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_mateusza_ciechanowskiego.pdf