fbpx Postępowania habilitacyjne | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Imię i nazwisko Tytuł osiągnięcia Recenzenci Załączniki
Magdalena Podlacha "Odpowiedź immunologiczna i behawioralna zwierząt na bakteriofagi i antybiotyki" prof. dr hab. Andrzej Siwicki, Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. Beata Zalewska-Piątek, prof. PG, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

dr hab. Ewa Brzozowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
PDF icon wniosek_przewodni_podlacha.pdf
PDF icon podlacha_m_recenzja_prof_brzozowska.pdf
PDF icon podlacha_m_recenzja_prof_nawrotek.pdf
PDF icon podlacha_m_recenzja_prof_siwicki.pdf
PDF icon podlacha_m_recenzja_prof_zalewska-piatek.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_magdaleny_podlachy.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_magdalena_podlacha.pdf
Lidia Gaffke "Choroby jednogenowe - to bardziej skomplikowane. Wykorzystanie transkryptomiki i stymulacja procesu autofagii dla zrozumienia mechanizmu i potencjalnej terapii mukopolisacharydoz" prof. dr hab. Agnieszka Łoboda, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Katarzyna Tońska, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Michał Witt, Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

dr hab. Patryk Lipiński, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka'' w Warszawie
PDF icon wniosek_przewodni-sig.pdf
PDF icon l_gaffke_-_recenzja_prof_lipinski.pdf
PDF icon l_gaffke_-_recenzja_prof_loboda.pdf
PDF icon l_gaffke_-_recenzja_prof_tonska.pdf
PDF icon l_gaffke_-_recenzja_prof_witt.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_lidii_gaffke.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_lidii_gaffke.pdf
Marcin Górniak "Wykorzystanie niskokopijnych jądrowych markerów molekularnych w analizach filogenetycznych na różnych poziomach taksonomicznych w rodzinie Orchidaceae" prof. dr hab. Bogdan Jackowiak UAM, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Adam Rostański, Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
PDF icon wniosek_przewodni_gorniakpdf.pdf
PDF icon gorniak_m_recenzja_prof_jackowiak.pdf
PDF icon gorniak_m_recenzja_prof_rostanski.pdf
PDF icon gorniak_m_recenzja_prof_spalik.pdf
PDF icon gorniak_m_recenzja_prof_wroblewska.pdf
PDF icon attachment_3_summary_of_professional_accomplishments_gorniakpdf.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_marcina_gorniaka.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_marcina_gorniaka.pdf
Monika Anna Mioduchowska "Molekularna identyfikacja (endo)symbiotycznych bakterii związanych ze słodkowodnymi Bivalvia, Crustacea i Eutardigrada, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii z rodzaju Wolbachia" prof. dr hab. Jacek Dabert, Zakład Morfologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Zawierucha, prof. UAM, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Adamska, Katedra Genetyki i Genomiki, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Anna Michalik, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński
PDF icon wniosek_przewodni.pdf
PDF icon mioduchowska_m_recenzja_prof_adamska.pdf
PDF icon mioduchowska_m_recenzja_prof_dabert.pdf
PDF icon mioduchowska_m_recenzja_prof_michalik.pdf
PDF icon mioduchowska_m_recenzja_prof_zawierucha.pdf
PDF icon zalacznik_3_autoreferat_w_j_ang.pdf
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego_dr_moniki_mioduchowskiej.pdf
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_moniki_mioduchowskiej.pdf