fbpx Adrian Zwolicki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Adrian Zwolicki

Adrian Zwolicki

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2019 roku

doktor Nauk biologicznych w zakresie Biologii

Adrian Zwolicki

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w lądowych ekosystemach polarnych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Mariusz Gałka, prof. UŁ, dr hab. Krzysztof Banaś, dr hab. Katarzyna Chwedorzewska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Paweł Koteja

Dyplom nr 945.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek296.58 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat907.35 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation715.33 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja63.62 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram125.1 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała789.65 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie1.26 MB
Data publikacji: czwartek, 25 lipca 2019 roku, 14:52
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 10:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz