fbpx Monika Marianna Lipińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Marianna Lipińska

Monika Marianna Lipińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2021 roku

magister Biologii

Monika Marianna Lipińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rewizja taksonomiczna i rozmieszczenie geograficzne przedstawicieli podplemienia Maxillariinae (Orchidaceae) na Wyżynie Gujańskiej

Taxonomic revision and geographical distribution of the representatives of the subtribe Maxillariinae (Orchidaceae) in the Guiana Shield

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Dudek
Recenzenci: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, prof. dr hab. Renata Piwowarczyk, Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej, Zakład Biologii Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dyplom nr 4729.


Gdańsk, 20 grudnia 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon m_lipinska_abstract.pdf98.85 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon m_lipinska_streszczenie.pdf124.02 KB
Data publikacji: czwartek, 22 listopada 2018 roku, 17:08
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 28 grudnia 2021 roku, 13:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz