fbpx Magdalena Małachowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Małachowicz

Magdalena Małachowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2019 roku

magister Biologii

Magdalena Małachowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transkryptomika porównawcza wybranych gatunków zwierząt morskich”

„Comparative transcriptomic in selected species of marine animals”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Izabela Alina Makałowska, prof. dr hab. inż. Paweł Michał Brzuzan

Dyplom nr 4449.


Gdańsk, 17 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract1.17 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie1.26 MB
Data publikacji: piątek, 17 listopada 2017 roku, 12:06
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 10:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz