fbpx Paulina Karolina Kozina | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Paulina Karolina Kozina

Paulina Karolina Kozina

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2019 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Paulina Karolina Kozina

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wszy z rodzaju Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - struktura taksonomiczna i topiczna oraz problemy specyficzności żywicielskiej

Sucking lice of the genus Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - taxonomic, topical structure and the host specyficity problems

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Nina Izdebska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alicja Buczek, prof. dr hab. n. med. Joanna Mąkol

Dyplom nr 4402.


Gdańsk, 25 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract19.93 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie150.35 KB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:25
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 marca 2019 roku, 13:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz