fbpx Michał Polakowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Polakowski

Michał Polakowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 lipca 2019 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Michał Polakowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ czynników środowiska na wybrane cechy populacji gęsi z rodzaju Anser w trakcie ich wędrówki wiosennej i postoju migracyjnego w północno-wschodniej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Kotliny Biebrzańskiej”

„Influence of environmental factors on selected properties of the geese Anser sp. population during their spring migration and stopover in the northeastern Poland, with a particular consideration of the Biebrza Basin”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. IOP PAN
Recenzenci: dr hab. Marcin Albert Polak, prof. UMCS, dr hab. Janusz Kloskowski

Dyplom nr 4480.


Gdańsk, 15 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract245.53 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie256.78 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:49
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 października 2019 roku, 16:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz