fbpx Agnieszka Felczykowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Felczykowska

Agnieszka Felczykowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2016 roku

magister inżynier Biotechnologii w zakresie Technologii, Biotechnologii i Analizy Żywności

Agnieszka Felczykowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywności biologiczne związków produkowanych przez mikroorganizmy występujące w zakwitach oraz hodowlach cyjanobakterii”

„Biological activities of compounds produced by microorganisms encountered in cyanobacterial blooms and cultures”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr Beata Guzow-Krzemińska
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Białczyk, prof. dr hab. Ryszard Jan Chróst

Dyplom nr 4101.


Gdańsk, 30 listopada 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract196.25 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177.3 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:39
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 grudnia 2016 roku, 12:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz