fbpx Weronika Teresa Jaroszewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Weronika Teresa Jaroszewicz

Weronika Teresa Jaroszewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2023 roku

magister biologii

Weronika Teresa Jaroszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcja nowego systemu prezentowania białek/peptydów na powierzchni termofilnego bakteriofaga TP-8”

„Construction of a novel phage display system based on a thermophilic bacteriophage TP-84”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Dziewit, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Beata Zalewska-Piątek, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dyplom nr 4902.


Gdańsk, 04 kwietnia 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon rozprawa_doktorska_weronika_jaroszewicz.pdf23.56 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon jaroszewicz_weronika_abstract.pdf123.02 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon jaroszewicz_weronika_streszczenie.pdf106.08 KB
Data publikacji: poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, 10:37
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 kwietnia 2023 roku, 10:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha