fbpx Lidia Gaffke | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lidia Gaffke

Lidia Gaffke

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 2021 roku

mgr biologii

Lidia Gaffke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany w procesach komórkowych jako nowy aspekt patogenezy mukopolisacharydoz: badania transkryptomiczne”

„Changes in cellular processes as a new aspect of mucopolisaccharidosis pathogenicity: transcriptomic studies”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka PAN, dr hab. Paweł Pomorski, prof. PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dyplom nr 4632.


Gdańsk, 01 lutego 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract165.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie176.33 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.54 MB
PDF icon Recenzja 22.48 MB
Data publikacji: środa, 9 września 2020 roku, 9:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 marca 2022 roku, 10:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha