fbpx Tomasz Przepióra | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tomasz Przepióra

Tomasz Przepióra

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2022 roku

Tomasz Przepióra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Istotność wybranych elementów pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek (DsbA, DegP, DegS i FkpA) dla wirulencji i przetrwania warunków stresowych patogenu ziemniaka, bakterii Dickeya solani

„Importance of the selected elements of the extracytoplasmic protein quality control system (DsbA, DegP, DegS, FkpA) for virulence and survival under stress conditions of the potato pathogen, Dickeya solani

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Promotor pomocniczy: dr inż. Donata Figaj
Recenzenci: prof. dr hab. Monika Janczarek, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Krzysztof Waleron, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dyplom nr 4815.


Gdańsk, 28 października 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon tprzepiora_abstract.pdf165.45 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon tprzepiora_streszczenie.pdf170.77 KB
Data publikacji: czwartek, 6 lutego 2020 roku, 8:58
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 marca 2023 roku, 11:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Mucha
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha