fbpx Łukasz Piotr Haliński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Łukasz Piotr Haliński

Łukasz Piotr Haliński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

doktor nauk chemicznych w zakresie chemii

Łukasz Piotr Haliński

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Zastosowanie metabolitów wtórnych w analizie chemotaksonomicznej oraz ocenie stopnia udomowienia wybranych gatunków rożlin psiankowatych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof dr hab. Zbigniew Henryk Tukaj, dr hab. Paweł Bednarek, prof. ICHB PAN

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 933.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek746.58 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat892.98 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation583.53 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja64.33 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram125.26 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała690.59 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie846.72 KB
Data publikacji: środa, 22 maja 2019 roku, 14:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 października 2019 roku, 9:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz