fbpx Anna Gruchała-Węsierska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Gruchała-Węsierska

Anna Gruchała-Węsierska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2022 roku

magister Biologii

Anna Gruchała-Węsierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium fitocenotyczno-ekologiczne ekspansywnego gatunku Digitalis purpurea L. na Pomorzu Gdańskim”

„Phytocoenological and ecological study on the expansive species Digitalis purpurea L. in Gdańsk Pomerania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Rutkowski

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Lazarus
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM, Zakład Taksonomii Roślin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dyplom nr 4755.


Gdańsk, 29 marca 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon a_gruchala-wesierska_abstract.pdf95.85 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon a_gruchala-wesierska_streszczenie.pdf100.72 KB
Data publikacji: czwartek, 9 maja 2019 roku, 9:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 kwietnia 2022 roku, 14:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz