fbpx Klaudyna Maria Krause | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Klaudyna Maria Krause

Klaudyna Maria Krause

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2022 roku

magister Biologii

Klaudyna Maria Krause

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ naturalnie występujących izotiocyjanianów na wirulencję Vibrio cholerae

Effect of naturally occuring isothiocyanates on the virulence of Vibrio cholerae

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Nowicki
Recenzenci: dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, dr hab. med. Bartosz Słomiński, Katedra i Zakład Immunologii Medycznej, Wydział Lekarski, GUM-ed

Dyplom nr 4863.


Gdańsk, 20 grudnia 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon k_krause_abstract.pdf118.33 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon k_krause_streszczenie.pdf101.17 KB
Data publikacji: środa, 17 kwietnia 2019 roku, 13:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku, 8:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz