fbpx Marta Marlena Ziętek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marta Marlena Ziętek

Marta Marlena Ziętek

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2022 roku

magister Biologii

Marta Marlena Ziętek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ interakcji czynników matczynych i genetycznych na rozwój i zachowania potomstwa w mysich modelach autyzmu”

„Influence of interaction of maternal and genetic factors on offspring development and behaviour in mouse models of autism”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Promotor pomocniczy: dr Silvestre Sampino
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kochański, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ, Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dyplom nr 4816.


Gdańsk, 28 października 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon m_zietek_abstract.pdf90.22 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon m_zietek_streszczenie.pdf141.04 KB
Data publikacji: wtorek, 29 stycznia 2019 roku, 10:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 listopada 2022 roku, 11:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz