fbpx Karolina Wilkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Karolina Wilkowska

Karolina Wilkowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2020 roku

magister Biologii

Karolina Wilkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ poziomu ekspresji systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoRI na efektywność restrykcji inwazyjnego DNA”

„The influence of the expression level of the EcoRI restriction-modification system on the restriction effectivity of the invasive DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marian Sęktas, prof. UG

Recenzenci: dr hab. n. biol. Krzysztof Waleron, prof. GUMed, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, dr hab. Monika Radlińska, prof. UW, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Uniwersytet Warszawski

Dyplom nr 4615.


Gdańsk, 18 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon k_wilkowska_abstract.pdf260.91 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie263.42 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.53 MB
PDF icon Recenzja 2962.27 KB
Data publikacji: wtorek, 29 stycznia 2019 roku, 10:42
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 grudnia 2020 roku, 18:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz