fbpx Dawid Kościelniak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dawid Kościelniak

Dawid Kościelniak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 listopada 2020 roku

magister Biologii

Dawid Kościelniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nieprogramowany poślizg transkrypcji: analiza porównawcza bakteryjnej (Escherichia coli) i bakteriofagowej (T7) polimerazy RNA”

„Non-programmed transcriptional slippage: comparative analysis of bacterial (Escherichia coli) and bacteriophage (T7) RNA polymerases”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marian Sęktas, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Zakład Genetyki Bakterii UW, dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. IBB PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Dyplom nr 4606.


Gdańsk, 27 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract109.87 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177.61 KB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 29 stycznia 2019 roku, 10:31
Ostatnia modyfikacja: sobota, 28 listopada 2020 roku, 10:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz