fbpx Tomasz Marian Chamera | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tomasz Marian Chamera

Tomasz Marian Chamera

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2020 roku

Magister Biologii

Tomasz Marian Chamera

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hsp70 reguluje aktywność dezagregazy Hsp104 w odpowiedzi drożdży Saccharomyces cerevisiae na stres”

„Hsp70 regulates the activity of Hsp104 disaggregase in the response of yeast Saccharomyces cerevisiae  to stress”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kłosowska
Recenzenci: dr hab. Róża Kucharczyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Joanna Szczepanowska

Dyplom nr 4538.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa3.73 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract75.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie290.81 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1322.71 KB
PDF icon Recenzja 22.66 MB
Data publikacji: czwartek, 27 grudnia 2018 roku, 13:18
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 stycznia 2022 roku, 11:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana