fbpx Katarzyna Zima | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Zima

Katarzyna Zima

z dnia 15 grudnia 2023 roku

magister Biologii

Katarzyna Zima

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Opracowanie modeli in vitro, analiza wpływu genisteiny oraz ocena udziału lizosomu w łuszczycy

Establishment of in vitro models, assessment of genistein impact, and evaluation of lysosomal involvement in psoriasis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska

Promotor pomocniczy: dr Marta Moskot
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Immunologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Marta Miączyńska, Laboratorium Biologii Komórki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Dyplom nr 5008.


Gdańsk, 15 grudnia 2023 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon zima_k_abstract.pdf189.89 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon zima_k_streszczenie.pdf172.62 KB
Data publikacji: czwartek, 22 listopada 2018 roku, 17:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku, 11:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Wójcik-Fudalewska
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz