fbpx Krzysztof Ludwik Kubiak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Ludwik Kubiak

Krzysztof Ludwik Kubiak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2022 roku

magister Biologii

Krzysztof Ludwik Kubiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli

„Mechanism of ColE1 plasmid replication regulation by the Hfq protein of  Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Kopromotor: prof. Veronique Arluison z Uniwersytetu Paryskiego

Recenzenci: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyplom nr 4812.


Gdańsk, 28 października 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Krzysztof Kubiak - Abstract164.46 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon krzysztof_kubiak_streszczenie.pdf209.81 KB
Data publikacji: wtorek, 14 listopada 2017 roku, 13:44
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 stycznia 2023 roku, 14:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz