fbpx Natalia Wiśniewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Natalia Wiśniewska

Natalia Wiśniewska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

magister Biologii

Natalia Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza porównawcza kwiatowych struktur wydzielniczych u wybranych gatunków Orchidaceae Juss. i Apocynaceae Juss. wabiących muchówki (Diptera)

Comparative analysis of floral secretory structures in selected species of Orchidaceae Juss. and Apocynaceae Juss. attracting flies (Diptera)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Agata Konarska, prof. UP, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr. hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS, Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyplom nr 4652.


Gdańsk, 26 kwietnia 2021 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie196.26 KB
PDF icon Abstract193.27 KB
PDF icon Recenzja 1253.1 KB
PDF icon Recenzja 2190.43 KB
Data publikacji: poniedziałek, 10 lipca 2017 roku, 11:58
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 maja 2021 roku, 9:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz