fbpx Marek Tadeusz Lubośny | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marek Tadeusz Lubośny

Marek Tadeusz Lubośny

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2020 roku

magister inżynier Biotechnologii

Marek Tadeusz Lubośny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Podwójnie uniparentalny system dziedziczenia mitochondriów u małży. Transkryptomika, mitogenomika oraz nadliczbowe ramki odczytu: analiza funkcjonalna”

„DUI in Bivalves. Transcriptomics, mitogenomics and supranumerary ORFs: Functional analysis”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Artur Burzyński, prof. IO PAN

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Falniowski, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 4541.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract135.88 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie138.51 KB
Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 13:38
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 lutego 2020 roku, 7:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz