fbpx Agnieszka Necel | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Necel

Agnieszka Necel

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2022 roku

magister Biologii

Agnieszka Necel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morfologiczna i molekularna charakterystyka bakteriofaga vb_Eco4M-7, wirulentnego wobec patogennych bakterii Escherichia coli O157:H7”

„The morphological and molecular characterization of bacteriophage vb_Eco4M-7, virulent to the pathogenic Escherichia coli O157:H7”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Bloch
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dyplom nr 4814.


Gdańsk, 28 października 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon a_necel_abstract.pdf198.35 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon a_necel_streszczenie.pdf263.12 KB
Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 13:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 listopada 2022 roku, 14:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz