fbpx Max Alan Rykaczewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Max Alan Rykaczewski

Max Alan Rykaczewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 lipca 2019 roku

magister Biologii

Max Alan Rykaczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna gatunków z podplemienia Pleurothallidinae (Orchidaceae) na Wyżynie Gujańskiej”

„Taxonomic revision of species from Pleurothallidinae subtribe (Orchidaceae) from Guyana Upland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Lucjan Szlachetko

Promotor pomocniczy: dr hab. Marta Alicja Kolanowska
Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Anna Popiela, dr hab. Renata Piwowarczyki, prof. UJK

Dyplom nr 4481.


Gdańsk, 15 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract146.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie151.66 KB
Data publikacji: wtorek, 24 stycznia 2017 roku, 13:54
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz