fbpx Magdalena Węsierska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Węsierska

Magdalena Węsierska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2023 roku

Magdalena Węsierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Terapia obniżenia wydajności syntezy substratu z zastosowaniem flawonoidów w mysim modelu  mukopolisacharydozy typu I”

„Substrate reduction therapy with flavonoids as a treatment for mucopolysaccharidosis type I in murine model”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Marcelina Malinowska
Recenzenci: dr hab. med. Bartosz Słomiński, Pracownia Immunologii Doświadczalnej, Katedra i Zakład Immunologii Medycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, dr hab. Agnieszka Ługowska, Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Gdańsk, 06 grudnia 2023 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon wesierska_m_abstract.pdf95.19 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon wesierska_m_streszczenie.pdf107.74 KB
Data publikacji: piątek, 7 października 2016 roku, 10:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 listopada 2023 roku, 14:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Wójcik-Fudalewska
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz