fbpx Michał Redlisiak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Redlisiak

Michał Redlisiak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2021 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Michał Redlisiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ temperatury środowska i czynników wewnątrzgatunkowych na terminy migracji śpiewaka Turdus philomelos przez południowe wybrzeże Bałtyku”

„Effect of environmental temperatures and intraspecific factors on migration timing of Song Thrush Turdus philomelos through the southern Baltic coast”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK, Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyplom nr 4701.


Gdańsk, 25 października 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract191.83 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie PL195.61 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1184.25 KB
PDF icon Recenzja 21.16 MB
Data publikacji: poniedziałek, 20 czerwca 2016 roku, 8:15
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 listopada 2021 roku, 10:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz