fbpx Marta Skowron Volponi | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marta Skowron Volponi

Marta Skowron Volponi

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2018 roku

magister Biologii

Marta Skowron Volponi

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Mimikra morfologiczna i behawioralna u motyli z rodziny przeziernikowatych (Lepidoptera: Sesiidae) oraz ich markery genetyczne

Morphological and behavioural mimicry in clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) and their genetic markers

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Kopromotor: prof. Robert Dudley

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Buszko, dr hab. Marcin Piotr Sielezniew, prof. UwB

Dyplom nr 4345.


Gdańsk, 08 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract196.55 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie207.95 KB
Data publikacji: poniedziałek, 20 czerwca 2016 roku, 8:10
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 października 2018 roku, 13:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz