fbpx Karolina Pierzynowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Karolina Pierzynowska

Karolina Pierzynowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2020 roku

magister Biologii

Karolina Pierzynowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych”

„Autophagy induction as a mechanism for genistein action in experimental therapy of neurodegenerative diseases”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr Dorota Myślińska
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Dyplom nr 4544.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract235.6 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie339.85 KB
Data publikacji: poniedziałek, 21 marca 2016 roku, 8:46
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 lutego 2020 roku, 8:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz