fbpx Monika Rezulak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Rezulak

Monika Rezulak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2021 roku

magister Biologii

Monika Rezulak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola wyspecjalizowanego białka kontrolującego w regulacji ekspresji systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Csp231I z Citrobacter sp.”

„Role of specialized controlling protein in gene expression regulation of Csp231I restricton-modification system from Citrobacter sp.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Mruk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Mikołaj Olejniczak, prof. UAM, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyplom nr 4690.


Gdańsk, 27 września 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract98.97 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie116.15 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.34 MB
PDF icon Recenzja 21.79 MB
Data publikacji: poniedziałek, 18 stycznia 2016 roku, 9:07
Ostatnia modyfikacja: piątek, 1 października 2021 roku, 13:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz