fbpx Łukasz Braszka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Łukasz Braszka

Łukasz Braszka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2021 roku

magister biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Łukasz Braszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia na wzorzec zapisu hipokampalnego EEG u swobodnie poruszających się szczurów”

„Influence of farmacological activation and inactivation of ventral tegmental area on hippocampal EEG rhythm in freely moving rats”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Paweł Matulewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Konopacki, Katedra Neurobiologii UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii UJ, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

Dyplom nr 4714.


Gdańsk, 29 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz