fbpx Gracja Paulina Topka-Bielecka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Gracja Paulina Topka-Bielecka

Gracja Paulina Topka-Bielecka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2021 roku

magister Biologii

Gracja Paulina Topka-Bielecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka wybranych bakteriofagów wyizolowanych ze ścieków komunalnych – badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne”

„Characterization of selected bacteriophages isolated from urban sewages – molecular studies and potential biotechnological applications”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bielecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Medycznej, prof. dr hab. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

Dyplom nr 4691.


Gdańsk, 27 września 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract176.56 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie194.24 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.85 MB
PDF icon Recenzja 21.6 MB
Data publikacji: piątek, 20 listopada 2015 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 1 października 2021 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz