fbpx Agnieszka Kornelia Morzywołek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Kornelia Morzywołek

Agnieszka Kornelia Morzywołek

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2022 roku

magister Biologii

Agnieszka Kornelia Morzywołek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka enzymów litycznych z bakterii z rodzaju Clostridium wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan”

„Characterization of clostridial lytic enzymes with similarity to eukaryotic peptidoglycan recognition proteins”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Zakład Biologii Patogenów, Uniwersytet Wrocławski, dr hab. Izabela Sabała, Pracownia Inżynierii Białek, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

Dyplom nr 4864.


Gdańsk, 20 grudnia 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract_a_morzywolek.pdf45.09 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_a_morzywolek.pdf103.22 KB
Data publikacji: poniedziałek, 19 października 2015 roku, 12:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku, 7:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz