fbpx Karolina Fornalewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Karolina Fornalewicz

Karolina Fornalewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2018 roku

magister Biologii

Karolina Fornalewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Związek szlaku  pentozofosforanowego z regulacją replikacji DNA w ludzkich fibroblastach”

„Correlation between pentose phosphate pathway and DNA replication in human fibroblasts”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr Robert Łyżeń
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błasiak, prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

Dyplom nr 4285.


Gdańsk, 21 maja 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract113.61 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie199.47 KB
Data publikacji: czwartek, 8 października 2015 roku, 9:47
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 maja 2018 roku, 11:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz