fbpx Aneta Wieczorek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aneta Wieczorek

Aneta Wieczorek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2018 roku

magister Biologii

Aneta Wieczorek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Korelacje pomiędzy ekspresją genów kodujących enzymy cyklu Krebsa a kontrolą replikacji DNA w komórkach ludzkich”

„Correlations between the expression of genes encoding enzymes in the Krebs cycle and control of DNA replication in human cells”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr Robert Łyżeń
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błasiak, dr hab. Adrianna Martyna Skoneczna

Dyplom nr 4286.


Gdańsk, 21 maja 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract54.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie64.26 KB
Data publikacji: czwartek, 8 października 2015 roku, 9:44
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 maja 2018 roku, 11:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz