fbpx Natalia Olędrzyńska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Natalia Olędrzyńska

Natalia Olędrzyńska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 lutego 2021 roku

magister Biologii

Natalia Olędrzyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna kompleksu Brachycorythis (Orchidaceae)”

„Taxonomic revision of the Brachycorythis-complex (Orchidaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Renata Piwowarczyk, Zakład Biologii Środowiska, Instytut Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dyplom nr 4640.


Gdańsk, 01 marca 2021 r.

Data publikacji: piątek, 3 lipca 2015 roku, 14:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 marca 2021 roku, 10:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz