fbpx Klaudia Danuta Milewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Klaudia Danuta Milewska

Klaudia Danuta Milewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2018 roku

magister Biologii

Klaudia Danuta Milewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ odpowiedzi ścisłej na zdolności przystosowawcze bakterii do zmiennych warunków środowiska”

„The influence of stringent response on bacterial adaptability to different environmental conditions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Promotor pomocniczy: dr Robert Łyżeń
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dr hab. Izabela Sitkiewicz, prof. NIL

Dyplom nr 4316.


Gdańsk, 10 lipca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract187.24 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie332.8 KB
Data publikacji: piątek, 3 lipca 2015 roku, 14:16
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 9:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz