fbpx Aleksandra Małgorzata Rapacka-Zdończyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Małgorzata Rapacka-Zdończyk

Aleksandra Małgorzata Rapacka-Zdończyk

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2020 roku

magister Biotechnologii

Aleksandra Małgorzata Rapacka-Zdończyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizmy adaptacji Staphylococcus aureus do stresu oksydacyjnego indukowanego metodą fotodynamiczną”

„Mechanisms of Staphylococcus aureus adaptation to oxidative stress induced with photodynamic method

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski

Promotor pomocniczy: Dr hab. Mariusz Grinholc
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sarna, dr hab. Beata Krawczyk

Dyplom nr 4560.


Gdańsk, 24 czerwca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract72.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie74.92 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.1 MB
PDF icon Recenzja 2216.97 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 czerwca 2020 roku, 9:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana