fbpx Marta Magdalena Moskot | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marta Magdalena Moskot

Marta Magdalena Moskot

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2016 roku

magister Biotechnologii

Marta Magdalena Moskot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularne mechanizmy działania flawonoidów na procesy komórkowe zachodzące w ludzkich fibroblastach”

„Molecular Mechanisms of Flavonoids Regulating Cellular Processes in Human Fibroblasts”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. IBB PAN, dr hab. Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Michał Jarmołowski, prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Krawczyk

Dyplom nr 4020.


Gdańsk, 31 marca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract184.19 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177.6 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 10:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 7:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz