fbpx Aleksandra Dydecka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Dydecka

Aleksandra Dydecka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2020 roku

magister Biologii

Aleksandra Dydecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola genów i otwartych ramek odczytu zlokalizowanych w rejonie exo-xis fagów lambdoidalnych w rozwoju tych fagów”

„The role of genes and open reading frames from the exo-xis region of lambdoid phages in the develpment of these phages”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN

Promotor pomocniczy: dr Bożena Nejman-Faleńczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Różalski, dr hab. Krystyna Dąbrowska

Dyplom nr 4539.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract332.18 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie347.1 KB
Data publikacji: poniedziałek, 17 listopada 2014 roku, 14:42
Ostatnia modyfikacja: środa, 12 lutego 2020 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz