fbpx Paulina Mozolewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Paulina Mozolewska

Paulina Mozolewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2018 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Paulina Mozolewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany w mitochondriach ludzkich komórek niosących mutację w genie IT15

„Changes in human cells mitochondria carrying the mutation in the IT15 gene”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Drugi promotor: prof. dr hab. Mariusz Roman Więckowski

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Barańska
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński

Dyplom nr 4375.


Gdańsk, 20 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract254.94 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie322.95 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:38
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 grudnia 2018 roku, 12:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz