fbpx Patrycja Juchniewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Patrycja Juchniewicz

Patrycja Juchniewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Biologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 listopada 2023 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Patrycja Juchniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Inaktywacja chromosomu X w zaburzeniach metabolizmu oraz u osób zdrowych”

„X-chromosome inactivation in metabolic disorders and in healthy individuals”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora

w dyscyplinie Biologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Ewa Piotrowska
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, dr hab. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, prof. CMKP, I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dyplom nr 4965.


Gdańsk, 27 października 2023 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon juchniewicz_patrycja_abstract.pdf66.13 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon juchniewicz_patrycja_streszczenie.pdf99.13 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:37
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 listopada 2023 roku, 13:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Wójcik-Fudalewska
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz