fbpx Wioletta Nowicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wioletta Nowicka

Wioletta Nowicka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2020 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Wioletta Nowicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ocena potencjału terapeutycznego flawonoidow oraz ich łącznego stosowania z rekombinowaną postacią alfa-L-iduronidazy w mysim modelu mukopolisacharydozy typu I

Evaluation of the therapeutic potential of flavonoids and their combined use with a recombinant form of alpha-L-iduronidase in murine model of musopolisaccharidosis type I

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Marcelina Malinowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, dr hab. Agnieszka Ługowska, prof. IPIN

Dyplom nr 4542.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract166.9 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie138.97 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:29
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 lutego 2020 roku, 7:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz