fbpx Aleksandra Konieczna | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Konieczna

Aleksandra Konieczna

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2015 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Aleksandra Konieczna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wyciszenia ekspresji genów kodujących enzymy glikolityczne na regulację replikacji DNA w ludzkich fibroblastach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.Grzegorz Władysław Węgrzyn

Kopromotor: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień, prof. dr hab. Jolanta Zofia Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 3936.


Gdańsk, 14 lipca 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie206.19 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:27
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 sierpnia 2015 roku, 8:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz