fbpx Katarzyna Iwona Kozłowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Iwona Kozłowska

Katarzyna Iwona Kozłowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 listopada 2020 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Katarzyna Iwona Kozłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie regulacji formowania makromolekularnych kompleksów inicjujących proces replikacji DNA fagów niosących geny toksyn Shiga”

„Regulatory strategies for formation of macromolecular complex initiating the replication process of phages carrying Shiga toxins genes”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Bartosik, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 4607.


Gdańsk, 27 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract243.45 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie266.33 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:23
Ostatnia modyfikacja: sobota, 28 listopada 2020 roku, 11:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz