fbpx Izabela Kulaszewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Izabela Kulaszewicz

Izabela Kulaszewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2019 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Izabela Kulaszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na kondycję oraz parametry immunofizjologiczne arktycznego ptaka morskiego, alczyka (Alle alle)”

„Factors affecting the body condition and immuno-physiological parameters of the High Arctic seabird, Little Auk (Alle alle)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Przemysław Minias, prof. UŁ, dr hab. Michał Stefan Wojciechowski, prof. UMK

Dyplom nr 4403.


Gdańsk, 25 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract411.74 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie487.92 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:21
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 marca 2019 roku, 13:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz