fbpx Oliwia Michalik | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Oliwia Michalik

Oliwia Michalik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2018 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Oliwia Michalik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie procesu androgenezy do indukcji rozwoju haploidów i podwojonych haploidów u wybranych gatunków ryb łososiowatych (Salmonidae)”

„Application of androgenesis process to induce haploid and doubled haploid development in several salmonid fish species”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG

Drugi promotor: prof. dr hab. Marek Stanisław Ziętara

Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń, dr hab. inż. Hanna Kalamarz-Kubiak, prof. nadzw. IO PAN

Dyplom nr 4344.


Gdańsk, 08 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract180.41 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie245.63 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:19
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 października 2018 roku, 20:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz