fbpx Paweł Władysław Mozolewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Paweł Władysław Mozolewski

Paweł Władysław Mozolewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2018 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Paweł Władysław Mozolewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Molekularny mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz flawonoidów w aspekcie ich potencjalnego zastosowania w leczeniu lizosomalnych chorób spichrzeniowych

Molecular mechanism of action of nonsteroidal ant-inflammatory drugs and flavonoids in terms of their potential use in the treatment of lysosomal storage diseases

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Angelina Gabig-Cimińska, prof. IBB PAN

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Krawczyk, prof. dr hab. Tomasz Bączek

Dyplom nr 4301.


Gdańsk, 20 czerwca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract249.55 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie271.78 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 11:17
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 czerwca 2018 roku, 12:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz